Jums pateikiama sąskaita už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas


Mūsų klientams sąskaitos už praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas paslaugas siunčiamos paštu. Negavus sąskaitos iki einamojo mėnesio 15 dienos, maloniai prašome pranešti paskambinant telefonu 1899, kreipiantis el. paštu adresu info@vilniausenergija.lt arba kreipiantis tiesiogiai į Jūsų namą aptarnaujantį klientų aptarnavimo centrą.

 

Mūsų bendrovės Jums pateiktas sąskaitas taip pat galite peržiūrėti „Vilniaus energijos“ el. aptarnavimo centre interneto svetainėje www.vilniaus-energija.lt. Prisijungti prie el. aptarnavimo centro būtinas slaptažodis, kuris pateikiamas einamojo periodo sąskaitose arba suteikiamas Jus aptarnaujančiame klientų aptarnavimo centre.

 

Kaip prisijungti prie el. aptarnavimo centro?

 

Gavus sąskaitą sužinoti priskaičiuotų mokesčių už šildymą, karštą vandenį bei kitas suteiktas paslaugas dydį labai paprasta – tereikia pasižiūrėti į eilutėje „Mokėti iš viso“ pateiktą sumą.

 

Atsiskaitant už mūsų paslaugas, kartais gali pasitaikyti sumokėti daugiau arba mažiau, nei buvo priskaičiuota už sunaudotą šilumą, karštą vandenį bei kitas suteiktas paslaugas. Tokiu atveju susidaro permoka arba įsiskolinimas.

 

Jei eilutėje „Mokėti iš viso“ matote 0,00 Lt, mokėti nereikia. Tokiu atveju nepamirškite deklaruoti karšto vandens suvartojimo.

Jei klientas dėl kokių nors priežasčių nesumoka už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas ir dėl to atsiranda įsiskolinimas, jį būtinai reikės padengti, mokant kitą mėnesį.

 

Prašome atkreipti dėmesį į Jūsų gautoje sąskaitoje pateikiamos informacijos teisingumą. Esant bet kokiems netikslumams (kliento kodas nesutampa su Jūsų atsiskaitymo knygelės numeriu, neteisingai nurodytas deklaruotų gyventojų skaičius ir pan.) prašome kreiptis į Jūsų namą aptarnaujantį „Vilniaus energijos“ klientų aptarnavimo centrą patikslinti informaciją.