Tipinė šilumos pirkimo-pardavimo sutartis su buto savininku


Informuojame, kad mūsų Bendrovė siūlo buitiniams šilumos vartotojams pasirašyti naują šilumos pirkimo – pardavimo sutartį, kai kiekvieną mėnesį apmokamos faktinės šilumos sąnaudos. Sutartį galima sudaryti Jūsų namą aptarnaujančiame Klientų aptarnavimo centre.
 

Sutartys sudaromos darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais iki 15.30 val.) Pasirašant sutartį būtina pateikti žemiau nurodytus dokumentus:

 

  • 1. VĮ Registrų centro pažymėjimą apie nuosavybę.

2. Sutartį su AB „ESO“.

3. Asmens identifikavimo dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.

4. Pažymą iš seniūnijos apie bute gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių. Jei yra karšto vandens skaitikliai, pažyma nėra būtina.

 

Jei butas priklauso keliems bendrasavininkams, tokiu atveju turi atvykti visų dalių savininkai.

 

Gyvenamų namų savininkų bendrijų gyventojai, kurie už šildymą ir karštą vandenį atsiskaito ne tiesiogiai UAB „Vilniaus energija“, o per savo bendriją ar bendrojo naudojimo objektų administratorių, dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo su UAB „Vilniaus energija“ pirmiausia turi priimti sprendimą bendrijos įstatų ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Priėmus šį sprendimą, bendrijos pirmininkas turi pateikti mūsų Bendrovės atitinkamam Klientų aptarnavimo centrui prašymą sudaryti sutartis su butų ir kitų patalpų savininkais bei duomenis (pagal mūsų pateiktą formą) apie bendrijos butus bei jų savininkus. Gavus reikalingus dokumentus bus sudaromos sutartys su butų ir kitų patalpų savininkais, numatant tiesioginį atsiskaitymą su UAB „Vilniaus energija“.