Techniniai pajėgumai


Pagrindinė UAB „Vilniaus energija“ veikla - šilumos ir elektros energijos gamyba, šilumos energijos paskirstymas bei pardavimas vartotojams bei elektros energijos tiekimas į Perdavimo ir Skirstomuosius elektros tinklus. Mieste sukurtas integruotas centralizuoto šilumos tiekimo tinklas, kuriame pagrindiniai šilumos šaltiniai yra termofikacinės elektrinės Nr. 3, Nr. 2 ir rajoninė katilinė Nr. 8. Naujosios Vilnios katilinė RK-2 tiekia šilumą tik šio rajono gyventojams. Grigiškių gyventojams šiluma taip pat tiekiama iš Vilniaus E-3.

 

Bendrovės eksploatuojama elektrinė Nr. 3 (E-3) yra termofikacinė elektrinė. Ji gali dirbti termofikaciniu, kondensaciniu arba mišriu režimais. Jeigu energijos gamybos blokai dirba termofikaciniu režimu - vienu metu gaminama šilumos ir elektros energija. Jeigu šie blokai dirba kondensaciniu režimu - gaminama tik elektros energija. Dirbant mišriu (dalinai kondensaciniu) režimu - generuojama daugiau elektros energijos ir mažiau šilumos. Termofikacinis režimas yra žymiai ekonomiškesnis, nes garo turbinoje didelio slėgio ir aukštos temperatūros garas savo kinetinę energiją paverčia elektros energija, o jo likutinė energija panaudojama centralizuoto šildymo sistemos vandens šildymui. Tik nedidelis garo kiekis patenka į kondensatorių ir jo energija su aušinančiu vandeniu per aušinimo bokštus perduodama aplinkos orui.

 

Lietuvoje E-3 yra trečia pagal elektros galią elektrinė (po Lietuvos elektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės). Jos abiejų energijos gamybos blokų nominali elektros galia termofikaciniu režimu yra 360 MW, o šilumos – 604 MW. Dirbdama kondensaciniu režimu ji galėtų išvystyti 420 MW elektros galią. Ši elektrinė yra pirma pagal šilumos gamybos galią (604 MW). Kartu su termofikacine elektrine Nr. 2 (E-2), kuri dirba su E-3 šildymo sezono metu arba savarankiškai vasarą, bendra elektrinių šiluminė galia yra 1532 MW.

 

2006 m. E-2 rekonstruotas vienas iš garo katilų: pritaikytas biokuro ir durpių kūrenimui. Tai kol kas galingiausias Lietuvoje (60 MW) garo katilas naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius.

 

 

  • E-2 (Elektrinės g. 2)
  • šilumos galia- 928 MW
  • elektros galia - 29 MW

  • E-3 (Jočionių g. 13)
  • šilumos galia- 604 MW 
  • elektros galia- 360 MW / 420 MW* 
  • * - kondensaciniu režimu

Dviejose rajoninėse katilinėse generuojama tik šiluma: RK-2 (Pramonės g. 95, Naujoji Vilnia), RK-8 (Ateities g. 12, Baltupiai), o RK-7 (Metalo g.8, Kirtimai) - rezervinė integruotame tinkle.

 

Nedidelėms šilumos vartotojų grupėms (pvz.: Dvarčionių, Trakų Vokės, Salininkų ir kt. gyvenvietėms) ir atskiriems daugiabučiams namams šilumos energija tiekiama iš 39 kvartalinių ir individualių katilinių.

 

Salininkų kvartalinėje katilinėje 2006 m. pradėjo veikti mažoji termofikacinė elektrinė ( 0,6 MW elektros ir 0,9 MW šilumos galios), kurioje vidaus degimo variklyje deginamos gamtinės dujos. Su variklio velenu sujungtas elektros generatorius gamina elektros, o iš variklio išeinančių dūmų ir variklio aušinimo skysčio šiluma utilizuojama, perduodant ją tinklų vandeniui.

 

Avariniams atvejams yra numatyta ir gali būti eksploatuojama 4,2 MW galios mobili katilinė.