Šilumos ir karšto vandens kainos Vilniaus gyventojams - 2017 m. kovo mėn. 1 - 29 d.


Kainų istorija gyventojams

Rodyti

(šilumos ir karšto vandens kainos įsigaliojo nuo 2017-03-01)    


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Vilniaus energija“ informuoja, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-692 nustačius UAB „Vilniaus energija" (toliau - Bendrovė) centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas, 2017 m. kovo mėnesio 1 - 29 dienoms yra taikomi žemiau pateikti šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM).

 

Nuo 2017 m. kovo 30 d. centralizuotą šilumos energijos tiekimo veiklą vykdys AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Papildomai pažymime, kad AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pateikė informaciją, į jog „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ dar analizuoja AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pateiktą šilumos bazinės kainos projektą, todėl  šiuo metu neturime galimybių pateikti šilumos energijos kainos, galiosiančios 2017 m. kovo 30 - 31 d.

 
Šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):
 

THG,KD – 2,98 euro ct/kWh;

TH,KD – 2,97 euro ct/kWh;

THT,KD – 0,55 euro ct/kWh;

TH – 3,28 euro ct/kWh.

 

Nuo 2017 m. kovo 1 dienos taikomos kainos (be PVM):

 

 • 1. ŠILUMOS KAINOS: 
 • - vienanarė šilumos kaina – 4,28 euro ct/kWh
 • arba
 • - vienanarė šilumos kaina vartotojams, pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį – 4,23 euro ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina 0,36 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,48 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.).
 
 • 2. KARŠTO VANDENS KAINA:
 • (kai karšto vandens tiekėjas UAB „Vilniaus energija“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis):
 • - daugiabučių namų gyventojams - 4,33 Eur/m3;
 • - ne daugiabučių namų gyventojams - 4,15 Eur/m3.
 
Jūsų patogumui pateikiame kainas, į kurias jau įskaitytas PVM:
 
 • 1. ŠILUMOS KAINOS: 
 • - vienanarė šilumos kaina – 4,67 euro ct/kWh
 • arba 
 • - vienanarė šilumos kaina vartotojams, pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį – 4,61 euro ct/kWh ir mažmeninio aptarnavimo kaina 0,39 Eur per mėnesį už kilovatą (Eur/mėn./kW) arba 0,52 Eur per mėnesį vartotojui (Eur/mėn.).
 
 • 2. KARŠTO VANDENS KAINA

  (kai karšto vandens tiekėjas UAB „Vilniaus energija“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis):

  - daugiabučių namų gyventojams - 4,72 Eur/m3;

  - ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) - 4,52 Eur/m3.

 
 
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1985 atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis – 0,78 Eur/apsk. pr./mėn / 2,69 Lt/apsk. pr./mėn. (su 21 proc. PVM – 0,94 Eur/apsk. pr./mėn / 3,25 Lt/apsk. pr./mėn.), kuris, taikomas tik tiems vartotojams, kuriems įrengti atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai, nuosavybės teise priklausantys karšto vandens tiekėjui.
 

Informacinis lankstinukas apie karšto vandens skaitiklius

 
THG,KD – šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
TH,KD – šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji;
THT,KD – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;
TH – šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina.
 
 

Sužinokite, koks apsirūpinimu karštu vandeniu būdas taikomas Jūsų namui.

Įveskite knygelės numerį Sužinoti