Šilumos ir karšto vandens kainos Vilniaus gyventojams - 2012 m. vasario mėn.


Kainų istorija gyventojams

Rodyti

 (šilumos ir karšto vandens kainos įsigaliojo nuo 2012-02-01)

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis bei Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin, 2011, Nr. 123-5816) 8 str., UAB „Vilniaus energija“ informuoja, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. O3-55 nustačius UAB „Vilniaus energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias, pakoreguotas Komisijos 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3-303, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir šilumos gamybos savo šaltinyje kainas, 2012 m. vasario mėnesiui taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

  

Tg nš kd – 16,33 ct/kWh;

Tpt kd – 16,33 ct/kWh;

Tpr kd – 2,64 ct/kWh;

Tpt – 18,29 ct/kWh.

 

Nuo 2012 m. vasario 1 dienos taikomos kainos (be PVM):

  

 • 1. ŠILUMOS KAINOS:
 • - vienanarė šilumos kaina – 27,20 ct/kWh 
 • arba 
 • - vienanarė šilumos kaina iki įvado – 27,08 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 0,96 Lt per mėnesį gyventojams (butui).

 

 • 2. KARŠTO VANDENS KAINA: 
 • (kai karšto vandens tiekėjas UAB „Vilniaus energija“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis) 19,16 Lt/m3.

 

Jūsų patogumui pateikiame kainas, į kurias jau įskaitytas PVM:

 

 • 1. ŠILUMOS KAINOS:
 • - vienanarė šilumos kaina – 29,65 ct/kWh 
 • arba 
 • - vienanarė šilumos kaina iki įvado – 29,52 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 1,05 Lt per mėnesį gyventojams (butui).


 • 2. KARŠTO VANDENS KAINA: 
 • (kai karšto vandens tiekėjas UAB „Vilniaus energija“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis) 20,88 Lt/m3.


Tg nš kd – šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

Tpt kd – patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

Tpr kd – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;

Tpt – patiektos į tinklą šilumos kaina. 


Sužinokite, koks apsirūpinimu karštu vandeniu būdas taikomas Jūsų namui.

Įveskite knygelės numerį Sužinoti