Šilumos ir karšto vandens kainos verslo vartotojams - 2012 m. gegužės mėn.


Kainų istorija verslo vartotojams

Rodyti

 (šilumos ir karšto vandens kainos įsigaliojo nuo 2012-05-01)

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Vilniaus energija“ informuoja, kad Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai 2012 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. O3-98 vienašališkai nustačius UAB „Vilniaus energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir šilumos gamybos savo šaltinyje kainas, 2012 m. gegužės mėnesiui taikomi tokie šilumos kainos kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM):

 

Tg nš kd – 16,54 ct/kWh;

Tpt kd – 16,54 ct/kWh;

Tpr kd – 2,69 ct/kWh;

Tpt – 18,70 ct/kWh

 

Nuo 2012 m. gegužės 1 dienos taikomos kainos (be PVM).

 
  • 1. VIENANARĖS ŠILUMOS KAINOS: 
  • - šilumos kaina – 27,92 ct/kWh
  • arba
  • - šilumos kaina iki įvado – 27,79 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 13,77 Lt per mėnesį vartotojui.

  • 2. DVINARĖS ŠILUMOS KAINOS: 
  • a) pastovioji dalis (už vidutinę vartojimo galią) – 38,09 Lt/kW;
  • b) kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 22,06 ct/kWh;
  • c) šilumos pardavimo kaina – 13,77 Lt per mėnesį vartotojui.
 
  • 3. KARŠTO VANDENS KAINA
  • (kai karšto vandens tiekėjas UAB „Vilniaus energija“, su geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis) – 19,77 Lt/m3.
 
Pastaba: Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. O3-98 6 punktu, vartotojų grupei, kuriai 2011 m. gegužės 1d. – 2011 m. spalio 31 d. šiluma buvo tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų, paskirstomos 2011 m. gegužės 1 d. – 2011 m. spalio 31 d. patirtos, bet nepadengtos 1704,14 tūkst. Lt šilumos tiekėjui nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų priežiūros sąnaudos, kas sudaro 0,11 ct/kWh.
 
Tg nš kd – šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
Tpt kd – patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
Tpr kd – šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji;
Tpt – patiektos į tinklą šilumos kaina.

 


Sužinokite, koks apsirūpinimu karštu vandeniu būdas taikomas Jūsų namui.

Įveskite knygelės numerį Sužinoti