Kaip teisingai užpildyti atsiskaitymo knygelės lapą


Atsiskaitymo knygelėje užpildomos tik vieno lapo abi pusės.

 

Atsiskaitymo knygelės 5 eilutėje įrašoma bendra mokesčių suma, nurodyta „Vilniaus energijos“ pateiktos sąskaitos eilutėje „Mokėti iš viso“.

 

Gyventojai, turintys butuose karšto vandens skaitiklius, kiekvieną mėnesį turi abejose lapelio pusėse užpildyti 6 eilutės „Karštas vanduo“ skiltis „Iki“, „Nuo“, „Skirtumas“, įrašydami skaitiklių rodmenis. Bute, esant įrengtiems keliems karšto vandens skaitikliams, rašoma jų rodmenų suma.

 

PRIMENAME

  • - Jei karšto vandens per mėnesį nevartojote, skiltyse „Iki“, „Nuo“ pakartotinai įrašykite paskutinį deklaruotą rodmenį „Iki“. Skiltyje „Skirtumas“ įrašykite „0“.
  • - Jau priskaičiuoto karšto vandens kiekio antrą kartą deklaruoti nereikia.
  • - Skaitiklių rodmenys deklaruojami vieną kartą per einamąjį mėnesį, mokėjimo dieną juos įrašant į atsiskaitymo knygelės 6-ąją eilutę sveikais skaičiais.
  • - Esant būtinybei skaitiklių rodmenis galite deklaruoti vienos dešimtosios tikslumu, pavyzdžiui: 1,5 m3.
  • - Nors apmokate praėjusio mėnesio sąskaitą, deklaruoti turite einamąjį mėnesį suvartoto karšto vandens kiekį. Pavyzdžiui: spalio mėnesį apmokėdami rugsėjo mėnesio sąskaitą, deklaruojate karštą vandenį, suvartotą per spalio mėnesį.

 

 

Kaip teisingai užpildyti atsiskaitymo knygelės lapo šildymo ir karšto vandens eilutes, parodyta žemiau pateiktame pavyzdyje (parodytos knygelės to paties lapelio abi pusės).

 

Mokant Internetu atitinkantys atsiskaitymo knygelės lapą laukai užpildomi analogiškai.