Kaip sužinoti, ar nesate skolingas arba permokėjęs už šilumą ir karštą vandenį?


Atsiskaitant už mūsų paslaugas kartais gali pasitaikyti sumokėti daugiau arba mažiau nei buvo priskaičiuota už sunaudotą šilumą ir karštą vandenį. Tokiu atveju susidaro permoka arba įsiskolinimas.
 

Sužinoti, ar nesate įsiskolinę arba permokėję už šilumos ir karšto vandens tiekimą, labai paprasta. Tereikia:

 

1. Susirasti paskutinę „Vilniaus energijos“ paštu atsiųstą sąskaitą. (Sąskaitą galite peržiūrėti ir internete.  Kaip tai padaryti? )

2. Peržiūrėti sąskaitos dešinėje, apačioje pateikiamą atsiskaitomojo laikotarpio ataskaitą.

 

 

 

I pavyzdys. Už paslaugas permokėta

 

Pirmajame pavyzdyje matome, kaip atrodo atsiskaitomojo laikotarpio ataskaita, kai klientas „Vilniaus energijai“ yra permokėjęs už paslaugas:

 

 - Mėnesio pradžios likutis su pliuso ženklu rodo, kad praėjusio mėnesio pradžioje klientas „Vilniaus energijai“ turėjo sumokėti 39,01 Eur.
 
 - Antroje eilutėje parodyta, kad praėjusį mėnesį klientas sumokėjo „Vilniaus energijai“ 44,23 Eur.
 
 - Trečioje eilutėje („Permoka“) pažymėta, kad gavus kliento praėjusio mėnesio mokėjimą iš viso buvo susidariusi 5,22 Eur permoka.
 
 - Ši permoka sumažėjo atskaičiavus ketvirtoje eilutėje („Priskaičiuota“) nurodytą sumą už per mėnesį sunaudotą šilumą ir karštą vandenį - 63,55 Eur.
 
 - Tokiu atveju mokėti reikia mažesnę sumą negu buvo priskaičiuota einamąjį mėnesį, t.y. sumą, nurodytą eilutėje („Mokėti iš viso“) - 58,33 Eur.
 
 
 

 

II pavyzdys. Už paslaugas įsiskolinta

 
Antrajame pavyzdyje matome, kaip atsiskaitomojo laikotarpio ataskaita atrodys tada, kai klientas dėl kokių nors priežasčių nesumoka už šilumą ir karštą vandenį ir dėl to atsiranda įsiskolinimas, kurį reikės būtinai padengti mokant už paslaugas sekantį mėnesį:
 
- Pirmoji ataskaitos eilutė („Mėnesio pradžios likutis“) rodo, kad praėjusio mėnesio pradžioje klientas turėjo sumokėti 94,31 Eur.
 
 - Antrojoje eilutėje matyti, kad klientui nesumokėjus laiku už suteiktas paslaugas buvo priskaičiuoti delspinigiai 0,29 euro ct.
 
 - Trečioje eilutėje („Sumokėta“) pažymėta, kad klientas praėjusį mėnesį sumokėjo  29,04 Eur.
 
 - Ketvirtojoje eilutėje („Skola“) pažymėta, kad už paslaugas klientas yra nesumokėjęs 65,27 Eur.
 
 - Tai reiškia, kad kitą kartą mokant už paslaugas prie už šį mėnesį priskaičiuotos sumos (9,16 Eur) reikės papildomai pridėti 65,27 Eur, kurie buvo įsiskolinti praėjusį mėnesį. Tai yra, reikės mokėti 74,72 Eur, kurie ir nurodyti paskutinėje sąskaitos eilutėje („Mokėti iš viso“).
 
 
 
Paprastai pakanka atsiminti, kad Jūs iki sąskaitoje nurodytos datos turite sumokėti eilutėje „Mokėti iš viso“ pateiktą sumą.